Medlemskap i fackförbund viktigt vid gruvarbete

fackforbund-viktigt-vid-gruvarbeteAtt arbeta som gruvarbetare är en minst sagt annorlunda miljö. Gruvarbete vid Dannemora påbörjades för väldigt länge sedan men den stora utvecklingen skedde under 1500-talet. Under tidigt 1800-tal användes främst ångmaskin men under senare år, under Dannemora Mineral ABs ledning, användes mer moderna tekniker för järnbrytning. Att arbeta med maskiner och i gruvor innebär alltid en viss risk. Dock är det arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda inte skadas på arbetsplatsen. Detta ska göras genom säkerhetsinstruktioner och skyddsutrustning.

Tänk på! Genom att bli medlem i ett fackförbund gör du inte bara din egna arbetsmiljö säkrare, utan bidrar till förbättrad arbetsmiljö för alla gruvarbetare.

Fackförbunden arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön på olika arbetsplatser. Det är huvudsakligen arbetsgivarens skyldighet men fackförbunden kan driva fram ändringar och även finnas där vid eventuella skador. Att det sker skador vid gruvarbete är relativt ovanligt men det finns faktiskt exempel på skador, bland annat en olycka som drabbade en tidigare anställd vid Dannemora Mineral AB.

Fackförbund har arbetar för att förbättra arbetsmiljön i gruvor

Det var den i oktober 2013 som en skada i inträffade i Dannemora gruvor. Den anställde vid Dannemora Mineral AB skadades av nedfallande betong i gruvan och fick allvarliga, men inte livshotande skador. Fackförbunden arbetar konstant med att förhindra olyckor. Som medlem i ett fackförbund kan du kontakta ditt fackförbund om det finns brister i din arbetsmiljö. Fackförbundet kan även hjälpa dig om en skada väl inträffat, för att se till att bristerna åtgärdas och att du får den ersättning du har rätt till. Fackförbunden arbetar även med att se till att rätt skyddsutrustning används samt att de anställda inte utsätts för farliga gaser.

En annan fördel med att vara medlem i ett fackförbund, som framförallt gällde för de anställda vid Dannemora Mineral AB, är att fackförbundet hjälper till vid konkurser för att se till att alla anställda blir rättvist behandlade.

Se till att välja ett fackförbund lämpat för gruvarbetare

Idag är Dannemora Mineral AB inte verksamt, men det finns fortfarande många gruvarbetare i Sverige. För dessa personer kan ett medlemskap i ett fackförbund ha oerhört stor betydelse. För att du ska få ut så mycket som möjligt av ett medlemskap i ett fackförbund är det viktigt att du är medlem i rätt fackförbund. För att ta reda på vilket fackförbund som passar bäst för dig är det en bra idé att jämföra fackförbund baserat på det yrkesområde du arbetar inom.