Gruvutbildning

För dig som vill arbeta i gruva, kanske för att bryta järnmalm, finns det en mängd olika yrkes- och utbildningsalternativ. Det beror bland annat på att det är väldigt många kategorier av yrkesmänniskor som arbetar i en gruva. En av de grundläggande gruvutbildningar som finns är att gå ett gymnasieprogram med inriktning bygg/bergteknik som finns på flera håll i landet. Dessa har också något som kallas för riksintag, vilket innebär att de är sökbara för alla vart man än bor. Men då måste man självklart också vara beredd att flytta till den ort där programmet erbjuds.

I en gruva jobbar också väldigt många med att köra tunga maskiner och med logistik i olika former. Därför är även gymnasieprogram med transport- eller fordonsutbildning fullt gångbara alternativ. Även gymnasiets olika el-program är bra ingångar till gruvindustrin. I en gruva krävs mycket el, och det är ytterst komplexa installationer som måste göras för att man ska kunna försörja med el, ofta flera hundra meter ner i marken.

Eftergymnasiala gruvutbildningar

På den första eftergymnasiala nivån hittar vi flera folkhögskolor och yrkesutbildningar, främst i landets nordligare delar, som erbjuder nischade utbildningar mot att arbeta i gruva som till exempel sprängare eller skrotare. Ofta erbjuder även de olika gruvföretagen särskilda internutbildningar på fem till sex månader när de anställt någon som ska börja arbeta i gruvan. Det är ett sätt att både öka säkerheten genom att säkerställa att det är kompetent folk som arbetar där nere, men också ett sätt att lättare kunna kompetensförsörja företagen med personal som vet vad de pysslar med.

På högskolenivå är det framförallt bergsingenjör som efterfrågas vilket är en inriktning som ges på de flesta av de tekniska högskolor som finns i Sverige. En bergsingenjör är proffs på berg, på metaller och på sprängning och de konsekvenser som sprängningar kan medföra. Inget kan få en gruvägare att drömma mardrömmar så som tanken på en sprängning som går fel och orsakar ett stort ras. Bergsingenjör är idag en skyddad titel, så det är få som får kalla sig det, vilket givetvis gör dem eftertraktade på arbetsmarknaden. Utöver gruvingenjörerna anställer gruvnäringen också många miljöingenjörer, men även folk från andra tekniska inriktningar.

Ekonomiskt ekosystem

En gruva är ett eget ekonomiskt ekosystem. Så förutom ovan nämnda utbildningar och yrken finns det givetvis en mängd olika yrken i och omkring en gruva som inte är direkt relaterade till själva malmbrytningen. Det krävs ekonomer för att få pengarna att gå ihop, IT-folk som bygger system och sköter IT-drift, någon som fixar cateringen så att gruvarbetarna ska kunna äta, och så vidare. Så för dig som vill få ett jobb inom gruvindustrin finns det åtskilliga vägar att nå dit.