Konkurs & Framtid

År 2015 försattes Dannemora Mineral AB i konkurs. En stor bidragande orsak var det kraftigt sjunkande priset på järnmalm. Men det betydde inte att gruvan ännu en gång skulle stängas för drift. Först drev konkursförvaltaren gruvan vidare i mindre skala och ett år senare visade en uppköpare sitt intresse för gruvan. År 2016 såg utsikten god ut för gruvan. Delvis ville den nya ägaren satsa på gruvdrift men mycket pekade på att även annan verksamhet skulle startas upp på gruvområdet.

Konkurs

dannemora-mineral-konkursEn orsak till att Dannemora Mineral AB grundades och påbörjade gruvdrift var det höga marknadspriset på järnmalm. Ett pris som många ansåg skulle hålla sig lika högt under en längre tid. Men så blev det inte. I mars 2015 var företaget tvunget att försättas i konkurs och orsaken var just marknadspriset på järnmalm. Priset hade sjunkit med ca 70% från toppnoteringar några år tidigare.

När gruvan gick som bäst var det ca 125 personer anställda som arbetade och företaget skapade även ca 100 arbetstillfällen hos andra närliggande företag.

Men det var inte första gången som företaget hade ekonomiska problem. Sedan ett år var företaget under rekonstruktion och flera gånger hade de sökt efter externa finansiärer utan större framgång.

I ett pressmeddelande lyfte även Dannemora Minerals upp osäkerheten om företagets framtid som en avgörande orsak till konkurs. När kunder känner oro väljer de hellre andra leverantörer vilket skapade en situation där Dannemora kom i likviditetsbrist.

Uppköp

Efter att Dannemora Minerals försatts i konkurs påbörjades arbetet med att hitta någon som vill köpa företaget och ta över driften. En månad efter konkursen fanns inte någon tydlig spekulant samtidigt som personal delvis hade fått jobba kvar för att uppehålla driften.

I juni 2015 genomförde däremot de allra flesta sin sista dag i gruvan och det var då enbart ca 10 anställda kvar.

Ett år efter konkursen verkade det som att förvaltaren hittat en lösning. Den tilltänka köparen var affärsmannen Per Berglund och i maj 2016 fanns ett färdigt försäljningskontrakt mellan de två aktörerna.

Enligt SVT var köpeskillingen 8 miljoner. Men samtidigt hade kommunen en fordran på företaget på hela 13 miljoner. Detta fick konkursförvaltaren ta hänsyn till när kontraktet skapades och köpet var därmed först tvunget att godkännas i kommunfullmäktige i juni 2016.

Framtid

Som nämnts ovan avgör främst marknadspriset på mineraler om det är lönsamt att bedriva gruvdrift eller inte. Med en stor efterfrågan och ett högt pris såg Dannemora Minerals AB en möjlighet att öppna den gruvan som då varit stängd sedan 1992. Men den nya ägaren ville inte enbart förlita sig på mineralpriset.

I en intervju till SVT sa han att han även sökte andra möjligheter att utnyttja området. Det skulle exempelvis kunna vara som förvaringsplats eller logistikpark. Fram till gruvan finns 41km järnväg dragen från hamnen vilket enligt Berglund skapade stora möjligheter.

En annan orsak till att Berglund ansåg sig kunna genomföra gruvdriften på ett bättre ekonomiskt sätt är att förra ägaren hade mycket stora lån. De hade lån på ca 1 miljard vilket skapade stora ränte- och amorteringskostnader.

Jag har gett mig fan på att lyckas här, sen om det blir fullskalig gruvdrift eller något annat får vi se” sa han till SVT inför uppköpet.