Järnmalmens användningsområde

Järnmalm är förenklat en bit berg som innehåller så pass mycket järn att det är ekonomiskt gångbart att bryta den. Sverige är idag en av världens största producenter av järnmalm och det är en mycket viktig näring för hela Sverige. Järn kan också förädlas till stål genom att legeras med kol. Även detta är en extremt viktig inkomst får vårt land. Totalt arbetar cirka 90 000 svenskar med antingen gruvnäringen eller i stålindustrin. Vi har också ledande forskare inom området och bedriver en betydande utveckling som leder fram till bättre produkter och mer effektiva sätt att bryta malm ur fyndigheter med lägre mängd malm än tidigare. Sveriges största gruvdrifskoncern LKAB erbjuder mer information kring järnmalmen och dess nyttjandeområden på sin hemsida.

Sedan järnåldern

Järn har varit och fortsätter vara en för mänskligheten extremt viktig produkt. De flesta har läst i skolan om järnåldern, den tidsperiod som här uppe i norr föregick vikingatiden. Upptäckten att man kunde bryta och framställa järn, och göra vapen och verktyg av det, var ett av mänsklighetens stora teknologiska genombrott. Just vapen och verktyg har traditionellt sett varit det främsta användningsområdet för järn, och något som gett Sverige stora exportintäkter genom århundradena och också gjorde att vi kunde bygga en egen stark armé.

Från järn till stål

Från järnet kan man som sagt var förädla till stål. Det här har varit känt väldigt länge, man har hittat stålknivar från 900-talet före Kristus. (järnåldern inleddes cirka 1100 före Kristus.) där metoden för att framställa stålet var att man upphettade järn på en bädd av kol, vilket gjorde att järnet tog upp en del av kolet och bildade stål. Idag är givetvis produktionsmetoderna bra mycket mera raffinerade än så och det dyker även upp nya metoder för att framställa stål utan att använda kol, men premisserna är de samma.

Stålet är ett material som är mycket enklare att använda och bearbeta än rent järn. Det är följsammare och ger en slätare yta vilket gör att det finns extremt många användningsområden för just stål. Om du tittar dig omkring i ditt hem hittar du säkerligen åtskilliga föremål som är tillverkade av järn eller stål exempelvis knivar, saxar, vattenkokare med mera. Stål är även något som används mycket i transport- och byggsektorerna där stålplåt är en grundläggande del i byggandet av både båtar och bilar, men även vanligt förekommande i fasadlösningar. Om du någon gång gjutit en grund eller byggt ett hus har du säkerligen också kommit i kontakt med armeringsjärn som är en järnpinne man gjuter in för att förstärka konstruktionens hållbarhet.