Gruvor och hälsa

Att arbeta i en gruva är långt ifrån riskfritt, varken på kort eller lång sikt. En tydlig risk är givetvis att det ska hända som i Copiapo i Chile där 33 gruvarbetare stängdes in 700 meter under jord efter ett ras och blev sittande i 69 dagar innan de kunde räddas. Det var ett exempel på hur viktigt det är med ett aktivt arbetsmiljöarbete i en gruva. De försökte ta sig ut genom schakt som var avsedda att fungera som nödutgångar, men det visade sig att föreskrifterna inte följts så flera av de schakten saknade stegar, vilket omöjliggjorde deras möjligheter att ta sig ut för egen maskin. Det kan vara ett farligt jobb, som tur är har vi inte upplevt något liknande i gruvorna i Sverige.

Det finns också flera andra direkta risker, som att det faller ner stenar från taket, fall från höga höjder eller att man blir påkörd av en maskin i någon av de trånga gångarna. Så om du jobbar i en gruva, se till att alltid göra som du blir tillsagd och ha på dig rätt skyddsutrustning.

Risker för hälsan

På lång sikt finns det flera hälsorisker av att jobba i en gruva. Många gruvarbetare har avlidit i dammlunga där lungorna långsamt förhårdnas på grund av långvarig inandning av damm och sten. För den som arbetar i miljöer där sådana arbetsförhållanden finns är det bra att se till att ha en läkare som är väl förtrogen med sjukdomen då den är behandlingsbar om den upptäcks i ett tidigt stadium, men inte resulterar i någon vidare trevlig död om den får gå obehandlad. Det är också en fördel att inte vara rökare eftersom flera partiklar i dammet som till exempel radon tenderar att få en mångdubbelt värre effekt på hälsan om den blandas med cigarettrök. Idag strävar man i moderna gruvor efter att suga ut dammet direkt. Där det inte går måste man använda andningsskydd av något slag.

Foto: Zdenar_Adamsen/Shutterstock.com

Dieselångor är också ett stort problem för gruvarbetare då gruvdrift kräver tunga maskiner men ventilationen nere i gruvan är av naturliga skäl inte den bästa. Dieselångor ökar risken för bland annat hjärtinfarkt och lungcancer. Även här ökar risken att drabbas om man samtidigt röker.

Ett problem som man inte direkt tänker på är mörkret i en gruva. En gruvarbetare uppe i Norrland kan gå långa perioder utan att knappt alls se dagsljuset. Det kan ge symptom som depression, sömnrubbningar, hormonella besvär och D-vitaminbrist.

Ansvariga för arbetsmiljön

Den som är ansvarig för arbetsmiljön i en gruva är alltid arbetsgivaren. Det är också att föredra att det finns en företagshälsovård på plats som har god kännedom om de specifika problem som en gruvarbetare riskerar att råka ut för på grund av sitt jobb.