Gruvan i Pajala öppnas igen

Pajala räknas idag som den allra sämsta företagskommunen. Detta vill man ändra på genom att köpa upp och öppna Northlands gruva igen. Det är flera inom finansvärlden som har gjort privata investeringar för att detta ska ske.

Det har varit många olika turer när det kommer till gruvan utanför Pajala. Man påbörjade malmbrytning i gruvan under 2012 men bara två år senare i slutet av 2014 gick företaget som ägde gruvan i konkurs. Detta innebar att över 300 personer förlorade sina jobb och efter detta har det inte varit någon produktion i gruvan. Detta gjorde också att kommunen drabbades av en hög arbetslöshet och man är som sagt rankad som den sämsta företagskommunen i hela Sverige.

Positivt för kommunen

Det har varit ett stort och fördelaktigt projekt och många invånare i Pajala har engagerat sig för att kunna öppna upp gruvan igen. Nu har det äntligen börjat ge resultat och man räknar med att ha produktionen i gång i mitten av 2018. Det är mycket tack vare investerare inom finansvärlden som man har kunnat göra verklighet av detta. Totalt har man lyckats skramla in 540 miljoner från olika bolag.

I november hade man också ett öppet möte för allmänheten där man berättade om planerna för gruvan. Det finns ett mycket stort intresse i området för gruvan och mötet lockade mycket folk. Man har också påbörjat en rekryteringsprocess för att få folk till alla positioner som behövs för att kunna driva gruvan. Detta är ett otroligt viktigt projekt för att kunna vända den negativa trenden för kommunen Pajala. När gruvan stängdes i 2014 var det många som miste jobbet och valde att flytta från orten. Förhoppningarna är nu att några av dessa ska komma tillbaka och att Pajala ska blomma upp på nytt. En sak är säker och det är att det kommer skapas många nya arbetstillfällen i det lilla samhället. Målet är att gruvan ska vara lönsam och gå med vinst redan 2019. Den stora skillnaden från tidigare är att detta nya företag inte har några skulder sedan tidigare vilket underlättar mycket för uppstarten.